لطفا شماره زبان آموزی وارد نموده و دکمه "شروع ثبت نام" رابزنید. سپس با انتخاب استاد فعلی، دکمه"شرایط را میپذیرم"رابزنید و اقدام به پرداخت نمائيد
خانه زبان بیان سلیس
ih نمایندگی رسمی خانه بین المللی زبان
آخرین وضعیت آموزشی
شماره زبان آموزی   کدملی:  
  • شرایط انصراف (استرداد شهریه) و مرخصی:

  • در صورت تشکیل دوره با ظرفیت 6نفر، کلاس به صورت نیمه خصوصی و 12 جلسه ای برگزار خواهد شد
  •  تا 5 روز اداری قبل از شروع دوره کل شهریه مستردد خواهید گردید.
  • درخواست مرخصی تا 5 روز اداری قبل از شروع دوره امکانپذیر خواهد بود
  •  نظر به اینکه پس از ثبت نام از متقاضی، فرصت ثبت نام از دیگران سلب می گردد با آغاز دوره و تشکیل کلاس، شهریه به هیچ عنوان بازپرداخت نخواهد شد
  • درفاصله 5 روز اداری تا شروع دوره 70درصد شهریه مستردد خواهد گردید.
  • همراه داشتن اصل کارت ملی و کپی آن هنگام استرداد شهریه الزامی بوده و بدون همراه داشتن این مدارک وجهی مسترد نمی گردد لازم به ذکر است برای استرداد شهریه باید از ساعت 8 صبح الی 4 بعد از ظهر به کتابفروشی مراجعه نمائید
  • در صورت ثبت نام دیرهنگام (از روز فاینال) مبلغ 150000ریال اضافه شهریه (جریمه) اعمال خواهد شد
  • در صورت عدم رعایت شئونات اسلامی از حضور زبان آموز در موسسه و خصوصا کلاس درس، جلوگیری خواهد شد
برگشت به صفحه اصلی   ihTehran in ihWorld.com اعلام نتایج یا کارنامه تحصیلی