Image result for exam score

  موارد زیر جهت اطلاع می باشد:

  • نمره فعالیت کلاسی که خودش شامل 4 تا آیتم ریز تر می باشد
  • انضباط در رفت و آمد به کلاس atte
  • نمره  میان ترم mid
  • نتیجه آزمون نهایی (فاینال) fin
  • نمره انشاء و املای  یا نمره نوشتاری write
  • نمره مشارکت در کار کلاسی در گروه که خود شامل 4 مهارت می باشد part

              بصورت خلاصه ریز نمره شامل: صحت - دقت - شرکت - جدیت هر کدام از اهمیت ویژه ای برخوردار است

              علت نداشتن بارم  به خاطر وجود دپارتمانهای مختلف آموزشی می باشد