روش استفاده:
  • قبل از هر کاری کد یا شماره دانشجویی یا کدزبان آموزی خود را بدهید و دکمه "مشاهده" را بزنید.

    در ادامه نتیجه آخرین کلاس به همراه جزئیاتی از کلاس و استاد تا شهریه (که در کادر روبرو آمده است) نمایش داده خواهد شد

  • در مرحله بعدی برای مشاهده جزئیات بیشتر دکمه "کارنامه" را بزنید. گواهی تحصیلی به همراه استاد و ساعت کلاس نمایش داده خواهد شد

  • در صورتی که تصمیم به ثبت نام داشتید دکمه "ثبت نام" یا "پرداخت" را بزنید تا وارد فرم ثبت نام شوید. وارد فرم پیش ثبت نام و رزرو خواهید شد د رصورت تمایل از این بخش ثبت نام کنید

هدف از ارائه این فرم رفاه حال شما عزیزان و مراجعه کمتر بوده است. امکانات این بخش به قرار ذیل است:
  1.  مشاهده آخرین وضعیت درسی 
  2. مشاهده آخرین پرداختی ، مبالغ شهریه و بدهی زبان آموز
  3.  امکان ورود به فرم پرداخت آنلاین و تسویه حساب 
  4. مشاهده گواهی تحصیلی بصورت خلاصه 
  5. مشاهده میانگین نمرات و کمترین و بیشرین نمرات
سبد خدمات - ثبت نام کلاسی و خلاصه وضعیت تحصیلی